Yeni Vatan Gazetesi
Özel konular
Avrupa Türkmen Gazetesi yazarı Eşref Kerküklü, Avrupa İslam Üniversitesi'den gönderilen Hikmet Gürcüoğlu ile yaptığı söyleşiyi paylaştı. Kerküklü ile Gürcüoğlu arasında geçen diyalog da ilginç itiraflar...
Sınır dışı edilen gazeteci terör bağlantılı. Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma kimdir? Sınır dışı kararının, Hollanda polisinin “terör örgütü bağlantısı” istihbaratını paylaşması üzerine alındığı öğrenildi. Hollandalı gazeteci...
Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edildiği bildirildi. Sınır dışı kararının, Hollanda polisinin “terör örgütü bağlantısı” istihbaratını paylaşması üzerine alındığı öğrenildi. Hollandalı gazeteci Johanna...

VUSLAT DERGİSİ KASIM SAYISI “İMAM ŞÂFİÎ ÖZEL” SAYISI OLARAK ÇIKTI!

Ziya Gündüz

Ziya Gündüz

Genel yayın yönetmenliğini ’ın editörlüğünü ise Ziya Gündüz’ün üstlendiği Vuslat Dergisi, 197. sayısında İmam Şafii (rh.a.)  özel dosyasıyla çıktı.   Dergi daha önce;  “Namaz”, “Ehl-i Sünnet”, “Kur’an”, “Hadis”, “Hz. Muhammed”, “Sahabe”, “İmam Ebu Hanife” konularını özel sayı olarak gündeme getirmiş ve bu sayılar okuyucu tarafından büyük ilgi görmüştü. Bu yıl dergi, insanların dikkatini İslam Ümmetinin mutlak müctehidlerinden birisi olan, İmam Muhammed b. İdris eş- Şafii’ye dikkat çekmektedir.

 

 21. Yüzyılda İmam Şafii Anlamak

Mezheb imamlarını tanımak, fıkıhtaki usûl ve sistemlerini araştırmak, fıkıh tarihini ve İslâm hukukunu öğrenmek demektir. Herhangi bir ilim tarihini incelemek, o ilmi kendisini inceleyip, öğrenmektir. Zira bu şekilde bir çaba, o ilmin esaslarının meydana gelişini, teşekkül etmesinde hangi merhalelerden geçtiğini bilinmesinde önem arz etmektedir. Bundan dolayıdır ki, imamların hayatını bilmekte fayda telakki etmekteyiz.

İmam Şâfiî, Hicrî 184 senesinde Bağdad’da yaptığı ilk seyahatten dönünceye kadar müstakil bir mezheb kurmayı düşünmemiş, hali hazırda hocası olarak kabul ettiği İmam Mâlik’in görüşlerini savunmuş ve onun talebesi olduğunu dile getirmiştir. Hattâ Medine fıkhını savunur, “Ehl-i Rey” ile münakaşa ederdi. İmam Bağdad’da İmam Muhammed eş- Şeybani’yle tanışmış ve kitaplarını inceleme fırsatı bulmuştur. Bu olgunlaşma ve tecrübeden sonra, İmam sanki: “Ehl-i Rey”in fıkhı ile “Ehl-i Hadis”in fıkhını birleştirmek, yeni bir ekol ve yeni bir düşünce ortaya koymak istemiştir. Hocası İmam Mâlik’in görüşlerini, bir öğrenci gözüyle değil, daha geniş açıdan bakarak tenkit etmiş, Irak âlimleriyle yaptığı münakaşalarda onların fıkhını öğrenmesine vesile olmuştur. Bunun içindir ki İmam Şâfiî, yeni bir düşünce ve yönelişe ihtiyaç duymuştur.

İmam Şafii’nin Hayatını İkiye Ayırmak

İmam Şâfiî’nin hayatına araştıranların da bildikleri gibi, imamın hayatını ikiye ayırmak mümkündür. Birinci dönem Hicaz ve Bağdad, ikinci dönem Mısır bölgesidir. İmamın ilmî şahsiyeti, bu bölgelerde şekillenmiş olduğu bilinmektedir.

Esasen fıkhının değişimi ve ilim tarihine damga vurduğu dönem Mısır’a hicretiyle olmuştur. Mısır’a gittikten sonra daha önceki görüşlerinin birçoğundan dönmüş, hattâ kadim görüşlerinin rivayetini yasaklamış olduğu rivayet edilmektedir.

İmam Şâfiî’nin Sünnet’e bakışı, Mısır’da olgunluk seviyesine ulaşmış ve Sünnet hakkındaki hüccet düşüncesinin burada şekillendiğini öğreniyoruz. O, Sünnet’in hüccet oluşunu savunurken verdiği cevaplar, İslâm düşüncesine damga vurmuştur.

Dergide Bazı Konu Başlıklar

Büyük Müctehid İmam Şâfiî’yi Anlamak ve Anlatmak

 

İmam Şâfiî’nin Fıkıh Düşüncesine (Usulüne) Genel Bir Bakış

 

İmam Şâfiî’nin Hayatı

 

Rivayetler Zemininde Şâfiî’nin Akidevî Görüşleri

 

İmam Şâfiî (rh.a.): Zulme ve Zalime Karşı

 

İmam Şafii’nin Kadim ve Cedit Görüşleri

 

İmam Şafiî’nin Nesh Anlayışı

 

İmam Şâfiî’nin Sünnet Anlayışı

 

İmam Şâfiî’nin Fıkıh Düşüncesinin Mezhebleşme Süreci

 

Bir Mâlikî Olarak İmam Şâfi

 

İmam Şâfiî’nin İstihsâna Bakışı

 

İmam Şafii ve Eserleri

 

Şâfiî’nin Nassları Anlama ve Yorumlama Usûlü

 

İmam Şâfiî’nin Sahâbe Görüşleri Karşısındaki Durumu

 

İmam Şafiî’nin Hanefî Çevreyle Münasebetleri

 

Şafii Mezhebi Müctehitlerinin İmam Şafii’ye Muhalefeti

 

İmam Şafii ve Ehlibeyt Sevgisi

 

İmam Şafiî Kitaplığı

 

Dergide Yazısı Olan Yazarlar

Doç. Dr. Soner Duman, , Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, ,   ,  Doç. Dr. İshak Emin Aktepe, , , Yrd. Doç. Dr. Muhittin Özdemir, Seyfulislam Çapanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Muammer Bayraktutar , , , , ,  Necmeddin Salihoğlu,  İlhami Pınar…

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın